Fasádne presklené systémy

        Pôsobivé fasády sa stali charakteristickým znakom urbanistického života. Signalizujú architektonickú kreativitu - a prepožičiavajú budovám nezameniteľný charakter. Budúcnosť však na ne kladie ešte oveľa vyššie požiadavky. Pre neustále klesajúce energetické rezervy a súčasne stúpajúce emisie CO2 do popredia stále viac vystupujú energetické vlastnosti. Niet pochýb: Energeticky efektívne koncepcie budov určujú budúcnosť. A predovšetkým: ich plášte budov.

Schüco k nim už dnes ponúka optimálne vzájomne zladené riešenia. Vyžaduje sa: s ohľadom na bezpečnú budúcnosť zladiť technologické i architektonické požiadavky na fasády a svetlíky. Realizácia: rozsiahla systémová hliníková stavebnica. Architektom, projektantom a spracovateľom poskytne všetky riešenia na suverénnu realizáciu aj tých najnáročnejších požiadaviek na energetickú efektivitu, bezpečnosť, automatizáciu a dizajn - od stĺpikovo-priečnikových fasád, cez nasadzovacie konštrukcie na oceľ a drevo, až po štrukturálne a elementové fasády. Ponuku kompletizuje pestrá systémová paleta integrovateľných otváravých prvkov.
Aircraft auke

memory usage 1.18 mb