-                                                                                                   Riadiaci orgán:                          Sprostredkovateľský orgán:
Logo


Vítame Vás na stránkach firmy H & O Construktion s.r.o., ktorá sa od roku 1995 zaoberá návrhom, výrobou a montážou celopresklených fasádnych konštrukcií, prevetrávaných fasád, výplní stavebných otvorov.
memory usage 1.18 mb