Verejné obstarávanie


Logo

Dokumenty na stiahnutie:


Záznam z prieskumu trhu                     
Dátum: 20.07.2020

Výzva na predloženie ponuky
                                                
Dátum: 03.07.2020

Príloha č.1 Technická špecifikácia LC1    
Dátum: 03.07.2020

Príloha č.1 Technická špecifikácia LC2    
Dátum: 03.07.2020

Priloha č.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Dátum: 03.07.2020

Príloha č.3 Návrh kúpnej zmluvy LC1
Dátum: 03.07.2020

Príloha č.3 Návrh kúpnej zmluvy LC2
Dátum:03.07.2020


memory usage 1.18 mb