Automatické dvere


      Naše riešenia automatických dverí  sú navrhnuté tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prechod ľudí a tovaru, a to na všetkých typoch budov od rezidenčných a kancelárskych budov až k obchodným centrám a zdravotníckym zariadeniam.kone

Naše riešenia sú:

  • Navrhnuté tak, aby vyhoveli potrebám koncových uživatelov Vašich budov, a to po celú dobu ich životnosti.
  • Plynulý, efektívny a bezpečný zpôsob, ako dosiahnouť neprerušovaný pohyb ludí a tovaru.
  • K dispozícií v atratktívnych a odolných radoch riešení, ktoré zlepšujú aj celkový vzhľad budovy.
  • Vhodné pre nové aj existujúce budovy
  • Zabezpečujeme aj špičkový servis

 

aut01


aut02


memory usage 1.18 mb