Hliníkové okná a dvere


Okná:
Zaostrené na energetickú efektivitu. Okná sa postarajú o presvetlenie miestností a vytvárajú charakter domu.

Súčasne sú tr
euvalým rozhraním medzi vnútorným a vonkajším prostredím a preto sú rozhodujúcim faktorom pre energetickú bilanciu budov. Novou generáciou okien Schüco AWS (Aluminium Window System) Schüco ponúka systém, ktorý spĺňa najvyššie nároky.Z hľadiska energetickej efektivity - s najlepšou tepelnou izoláciou a integrovaným vetraním. Z hľadiska voľnosti stvárnenia - s úzkymi pohľadovými šírkami a skrytým kovaním. S ohľadom na komfort a bezpečnostné aspekty - poskytujú odolnosť voči vlámaniu do triedy WK3, monitoring stavu otvorenia a uzamknutia, ako aj komfortné napojenie na centrálne riadenie budovy.


Dvere: Stretnutie s architektúrou zameranou na budúcnosť začína pri dverách. Musia spĺňať vysoké nároky na tepelno-izolačnú schopnosť, bezpečnosť, funkčnosť, dizajn a komfort. Riešením sú: nové dverné systémy Schüco ADS (Aluminium Door System). Ich výhody: Vynikajúce izolačné vlastnosti. Systémový koncept, ktorý dvere pohodlne napája na automatizáciu budovy, napr. prostredníctvom biometrickej kontroly prístupu alebo videomonitoringu, a súčasne zohľadňuje individuálne potreby z hľadiska bezpečnosti. A nadčasový dizajn, ktorý umožňuje štýlovo začleniť dvere do takmer akéhokoľvek architektonického návrhu.


rdba


memory usage 1.18 mb