Protipožiarne systémy

        V celosvetovom meradle dnes mohutne narastá dopyt po bezpečnejších budovách, ktoré chránia ľudský život a vecné hodnoty - a to tak v súkromnej bytovej výstavbe, ako aj pri verejných a priemyselných budovách. U architektov, projektantov a staviteľov má pritom efektívna protipožiarna ochrana najvyššiu prioritu. Schüco tu ponúka kompletne odskúšané hliníkové systémové riešenia fasád, okien, dverí i deliacich stien, vrátane kov

aní a zasklenia, pomocou ktorých možno vynikajúco technicky splniť najrozličnejšie požiadavky kladené na protipožiarnu odolnosť a dymotesnosť. Vďaka systémovej kompatibilite Schüco možno pritom vytvoriť elegantné, na pohľad neviditeľné, plynulé prechody medzi protipožiarnymi a štandardnými zónami.

Protipožiarna odolnosť a

dymotesnosť v skratke:

  • Kompletné, po stavebnej stránke schválené programy dverí a stien vrátane systémových kovaní
  • Protipožiarne okná pre otvorové prvky, alebo použiteľné v spojení s protipožiarnymi fasádami - vrátane systémových kovaní
  • Protipožiarne fasády s najvyššou systémovou bezpečnosťou
  • Dymotesné konštrukcie
  • Prirodzené odsávače dymu a tepla spĺňajúce platné normy
  • Protipožiarne uzávery Schüco skúšané podľa normy EN 1364/1634
  • Dymotesné prvky Schüco skúšané podľa normy DIN 18095 a EN 1634-3
Efektívna protipožiarna odolnosť a dymotesnosť v Schüco nikdy nejde na úkor dizajnu. Naopak, zaručuje variabilné stvárnenie rozličných konštrukcií s väčšou kreatívnou slobodou pri vytváraní fasádnej architektúry.

sch

 
  

 memory usage 1.18 mb